آرشیو برچسب های: neuromarketing

بهترین فروشنده یا نسخه محدود ؟ کدام مورد در فروش تاثیرگذارتر است

اصل نورومارکتینگ:خریدهای شخصی توسط نشانه های کمیابی به بهترین وجه تحریک می شوند ، در حالی که خریدها برای دیگران به دلیل نشانه های محبوبیت بهتر انجام می شود. برای جلوگیری از نارضایتی در محیط مصرف کننده ، از روش درست استفاده کنید. کاربرد:محیط مصرف کننده را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس قصد […]

فرکانسهای بالا و پایین،کدام فرکانس بر انتخاب محصول متناسب تر است؟

اصل نورومارکتینگ:فرکانسهای پایین باعث می شود افراد انتزاعی تر فکر کنند ، در حالی که فرکانس های بالا باعث می شود ذهنیت مشخصتری را اتخاذ کنند. کاربرد:فرکانس صدا را در فروشگاه یا کسب و کار خود تغییر دهید تا با پیام انتزاعی یا پیام بازاریابی متناسب باشد. تبلیغ کنندگان و محققان سالهاست که می دانند […]