آرشیو برچسب های: EEG

نورومارکتینگ و پیش بینی موفقیت موسیقی

تاثیر موسیقی در فروش

اصل نورومارکتینگ:محبوبیت موسیقی آنلاین را می توان از شباهت فعالیت مغز در اندازه نمونه نسبتاً کم پیش بینی کرد. کاربرد:البته ، پیش بینی ضربه به شدت به صنعت سرگرمی سود می بخشد ، اما برنامه های تجاری مانند تبلیغات و بسته بندی به طور مساوی از این قدرت پیش بینی بهره می برند. آیا قبل […]