آرشیو برچسب های: customer journey

4 مرحله در طراحی یک فرایند فروش

فرایند فروش مرکز اصلی همه چیز در فروش است – با اشتباه گرفتن آن می توانیدباعث وارد آمدن شوک به کسب و کارتان شوید. وجود خلا در فرایند به این معناست که فروشندگان دائماً مسیر را به اشتباه پیموده و ، چرخه های فروش در این فرایند اشتباه گیر کرده و لنگ میزنند ، و […]