آرشیو برچسب های: یوگای ذهنی

یوگای ذهنی به چه معناست

یوگای ذهنی

ذهن آگاهی همیشه جنبه ای اساسی از تمرین فیزیکی یوگا بوده است. تفاوت بین یوگای ذهنی و طیف گسترده ای از تمرینات یوگا در این است که در یوگای ذهنی به جای توجه به جزئیات تعادل و وضعیت بدنی دقیق، تمرکز اصلی بر آگاهی از ذهن و بدن است. هدف، استفاده از حرکات بدنی به […]