آرشیو برچسب های: یاخته عصبی

عملکرد نورون های مغزی چگونه است؟

سلولهای درون سیستم عصبی به نام نورون ها با روشهای منحصر به فردی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. نورون واحد اصلی کار در مغز است، سلولی تخصصی که برای انتقال اطلاعات به سلولهای عصبی دیگر، عضله یا سلول های توموری طراحی شده است. غشاء خارجی نورون‌ها از ذراتی با ساختار چربی تشکیل شده اند. […]