آرشیو برچسب های: کوری نسبت به تغییر

چرا کوری نسبت به تغییر در ما اتفاق می افتد

در حالی که ممکن است فکر کنید همه تغییراتی را که در محیط اطراف شما اتفاق می افتد می بینید یا از آن ها آگاه هستید، اطلاعات بسیار زیادی وجود دارد که پردازش کامل آن ها در مغز شما کار ساده ای نیست. مغز شما نمی تواند از تک تک مواردی که در جهان پیرامون […]