آرشیو برچسب های: کودکان و نوجوانان

فواید ذهن آگاهی برای کودکان و نوجوانان

امروزه کودکان و به خصوص نوجوانان دلایل زیادی برای تجربه احساس استرس دارند. سطح استرس دانش آموزان آمریکایی، به دلایل مختلفی از جمله سنگینی دروس و برنامه های کامل ورزشی، تا دوستی ها و حتی خشونت در مدرسه، در حال افزایش است. مشکلات محیطی مانند تغییرات آب و هوایی در استرس کودکان و نوجوانان تأثیر […]