آرشیو برچسب های: کاهش شناختی

ارتباط بین از دست دادن شنوایی و کاهش شناختی

دنیا مکانی پر سر و صدا است. مغز انسان برای پردازش مقدار انبوهی از اطلاعات حسی که در هر لحظه با آن روبرو می شود، به منابع شناختی محدود متکی است. به طوری که بر آنچه که مهم است تمرکز می کند، و آنچه را که مهم نیست فیلتر می کند. هنگامی که فردی دارای […]