آرشیو برچسب های: پیگیری

7 اقدام برای پیگیری موثر مشتریان

در اینجا هفت مرحله وجود دارد که من برای طراحی یک استراتژی پیگیری مؤثر (و نه آزار دهنده) توصیه می کنم. آلیس هیمن بیشتر فروشندگان فروش خوبی دارند. اما همانطور که هر فروشنده می داند ، اما شانس کمی وجود دارد که تمام تماسها و ایمیلهای ما یا تلاشهای فروش ما در مرحله اول منجر […]