آرشیو برچسب های: پیاده روی آگاهانه

در مورد پیاده روی آگاهانه و تأثیر آن بر زندگی تان چه می دانید

پیاده-روی-آگاهانه-640*427

حمام جنگل که به طور متداول شینرین-یوکو نامگذاری شده است، در دهه 1980 در ژاپن ظاهر شد، و هم به عنوان درمانی برای کارکنان کارزده و هم روشی برای اتصال مجدد جمعیت با شبکه گسترده جنگل های کشور استفاده می شود. مطابق انتظار، مشخص شد که رها شدن در طبیعت و استفاده ذهنی از هر […]