آرشیو برچسب های: پردازش احساسات

احساسات منفی چگونه بر ما تأثیر می گذارند

عصبانیت، ناامیدی، ترس و دیگر “احساسات منفی” همگی بخشی از تجربه بشر هستند. همه این احساسات می توانند منجر به استرس شوند، و غالباً به عنوان احساساتی نادیده گرفته شده و انکار شده شناخته می شوند، اما در واقع تجربه این نوع احساسات می تواند برای افراد مفید هم باشد. یک رویکرد بهتر، مدیریت بدون […]

چگونه باید احساسات خود را پردازش کنید

آیا تاکنون احساس کرده اید که در مورد اتفاقات منفی زندگی تان بیش از حد وسواس نشان می دهید، بیشتر و بیشتر ناراحت می شوید، و نسبت به رهایی از آن احساس عدم توانایی دارید؟ اگر چنین است، شما در حال تجربه نشخوار ذهنی بوده اید، و تنها نیستید. در واقع، نشخوار ذهنی یک الگوی […]