آرشیو برچسب های: پاکسازی ذهن

تأثیر خواب بر پاکسازی ذهن

دلیل دقیق اینکه “چرا می خوابیم” از قدیم یکی از بزرگترین اسرار علوم مدرن بوده است. تئوری های مختلف زیادی در این زمینه ارائه شده است، اما واقعیت این است که هیچ کس کاملاً مطمئن نیست که چرا تقریباً یک سوم از زندگی خود را در خواب می گذرانیم. تحقیقات زیادی در این زمینه صورت […]

روش های متوقف ساختن نشخوار ذهنی و پاکسازی ذهن

بسیاری از افراد زمانی که با استرس روبرو می شوند، متوجه می شوند که این استرس نه تنها می تواند با افکار ناشی از استرس آن لحظه درگیر شود، بلکه ممکن است با وقایع یا موضوعاتی که در گذشته اتفاق افتاده، و حتی اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد، همراه باشد. اگر این […]