آرشیو برچسب های: پاسخ جنگ یا گریز

پاسخ جنگ یا گریز چیست؟

پاسخ جنگ یا گریز (که به آن پاسخ استرس حاد نیز گفته می شود)، به یک واکنش فیزیولوژیکی اشاره دارد، که وقتی در مواجهه با چیزی قرار می گیریم که از نظر ذهنی یا جسمی رعب آور است، رخ می دهد. پاسخ جنگ یا پرواز در اثر ترشح هورمون هایی ایجاد می شود که بدن […]