آرشیو برچسب های: پاسخ به اعتراض مشتری

چگونگی غلبه بر 5 ایراد مشتری یابی در بحرانهای اقتصادی

اجازه دهید قبل از شروع بحث یک سوال بپرسم،آیا لازم است در این شرایط مشتری یابی کنیم؟جواب بصورت قاطعانه بله است.نه تنها باید این کار را ادامه دهید بلکه باید با جدیت بیشتر هم مشتری یابی کنید چرا مشتری یابی خوب است؟دلایل بسیاری وجود دارد اما من میخواهم به چند نمونه در این مقاله اشاره […]