آرشیو برچسب های: واقعیت ها

انتظارات و واقعیت های زندگی

علی رغم آنچه به نظر می رسد، تحقیقات به شکل جالبی نشان می دهد که معمولا افراد در پیش بینی احساسات خود در شرایط مختلف دچار اشتباه می شوند. به طور مثال، مطالعه ای نشان داد که تازه عروس و دامادها پیش بینی کرده اند که میزان رضایت و خوشبختی آن ها در طی چهار […]