آرشیو برچسب های: هورمون های جنسی

هورمون های جنسی و مغز

از مدت ها قبل این تصور فراگیر به وجود آمده است که زن و مرد از نظر رفتار و خوی کاملاً متفاوت هستند، و این تفاوت ها فراتر از تفاوت های جسمی است که در مناطق دیگر بدن ما دیده می شود. در حقیقت، دانشمندان علوم مغز و اعصاب کشف کرده اند که بین مغز […]