آرشیو برچسب های: هنر درمانی

هنر درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

احتمالاً هم در مورد ذهن آگاهی و هم در مورد هنر درمانی چیزهایی شنیده اید. اما آیا در مورد هنر درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یا به اختصار ** هم اطلاعاتی دارید؟ این مفهوم نسبتاً جدید اولین بار توسط روان شناس و نویسنده ای به نام لوری راپاپورت در سال 2009 در کتاب “ذهن آگاهی […]