آرشیو برچسب های: هشیاری

تحریک مغز برای به دست آوردن هشیاری

بسیاری از افراد پس از آسیب دیدگی مغزی شدید یا سکته مغزی، دچار نوعی حالت هشیاری “بینابینی” می شوند: به نظر می رسد که آن ها هشیاری و انگیختگی خود را دوباره به دست می آورند، چشم های خود را به طور ناخودآگاه و مرتبا باز و بسته می کنند، گویی از خواب بیدار می […]