آرشیو برچسب های: نیک نیلور

تحلیل فیلم لطفا سیگار نکشید اختصاصی سمت نو(برای بازاریابها)

نیک نیلور،کسی که نماینده مرکز تحقیقات توتون امریکا است و مثل آب خوردن دروغ میگوید!و مثل آب خوردن دیگران را متقاعد میکند.در واقع به قول خودش کارش ترغیب کردن دیگران است.من همیشه به این موضوع باور داشتم که یک بازاریاب اگر تنها یک رسالت داشته باشد آن هم ترغیب کردن دیگران است. تصور کنید که […]