آرشیو برچسب های: نیمکره های مغز

نیمکره های چپ و راست مغز

مغز انسان اساساً متقارن است، و از وسط تقسیم می شود: نیمکره راست مغز ورودی حسی را از سمت چپ بدن دریافت و حرکت را هدایت می کند، در حالی که نیمکره چپ مغز عملکردهای مربوط به سمت راست بدن را کنترل می کند. تقارن فقط تا اینجا پیش می رود، اگرچه تفاوت هایی نیز […]