آرشیو برچسب های: نیاز

تفاوت نیاز و خواسته

درک تفاوت بین خواسته ها و نیازهای مشتری مهمترین نکته موفقیت در کسب و کار است. اغلب آنچه مشتری می خواهد بطور قطعی با آنچه نیاز دار مخالف است. به عنوان یک بیزینس من، کار شما این است که به مشتری آنچه را که میخواهد بدهید. کمک به آنها برای درک آنچه نیاز دارند نیز […]

5 سطح از هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو

چه چیزی بر رفتارهای انسانی تأثیر می گذارد؟ هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو یکی از شناخته شده ترین نظریه های انگیزشی می باشد. مطابق گفته های روانشناس اومانیست، آبراهام مزلو، اعمال ما برای رسیدن به نیازهای خاصی برانگیخته می شوند. هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو مزلو برای اولین بار مفهوم هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو […]