آرشیو برچسب های: نورون زایی

نحوه بازسازی و تولید سلول های مغزی جدید

مدت هاست که دیدگاه های متداول بر این بوده که ما نمی توانیم سلول های مغزی جدید تولید کنیم، با تمام سلول های مغزی خود متولد شده ایم، و وقتی سلول های خاکستری بمیرند، دیگر برای همیشه از بین رفته اند. این اعتقاد تا حدی ناشی از این واقعیت بود که برخی از عملکردهای محرک […]