آرشیو برچسب های: نوروبیولوژی بین فردی

نوروبیولوژی بین فردی برای مطالعه ذهن سالم

نوروبیولوژی بین فردی در اصل یک موضوع میان رشته ای است که بسیاری از حوزه های علمی از جمله انسان شناسی، زیست شناسی، زبان شناسی، ریاضیات، فیزیک و روانشناسی را برای تعیین یافته های مشترک حاصل از تجربه انسانی را از دیدگاه های مختلف شامل می شود. نوروبیولوژی بین فردی در نهایت چنین موضوعاتی را […]