آرشیو برچسب های: نشخوار ذهنی

روش های متوقف ساختن نشخوار ذهنی و پاکسازی ذهن

بسیاری از افراد زمانی که با استرس روبرو می شوند، متوجه می شوند که این استرس نه تنها می تواند با افکار ناشی از استرس آن لحظه درگیر شود، بلکه ممکن است با وقایع یا موضوعاتی که در گذشته اتفاق افتاده، و حتی اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد، همراه باشد. اگر این […]