آرشیو برچسب های: نرخ تبدیل

قالبهای تخفیف چگونه بر نرخ تبدیل و هزینه تاثیر میگذارد

اصل نورومارکتینگ:القای شانس از طریق برنده شدن در یک بازی تبلیغاتی بر نرخ تبدیل و هزینه های کلی تأثیر مثبت می گذارد. کاربرد:به مشتریان اجازه دهید تا تخفیف خود را به جای تحویل گرفتن، برای افزایش نرخ تبدیل و افزایش هزینه های خود ، به دست آورند. بیشتر بخرید تا بیشتر پس انداز کنید،تخفیف،فروش،پیشنهاد ویژه،گرداندن […]