آرشیو برچسب های: ناحیه رشد

خارج شدن از ناحیه امن و ورود به ناحیه رشد چگونه اتفاق می افتد

منطقه امن

زندگی پر از فرصت هایی برای خارج شدن از ناحیه امن است، اما حفظ آن کاری دشوار است. گاهی اوقات مشکل عدم آگاهی یکی از دلایل انجام این کار است. با این وجود، اگر احساس راحتی به این معناست که اساسی ترین نیازهای ما برآورده می شود، چرا باید به دنبال ترک آن باشیم؟ آنچه […]