آرشیو برچسب های: مهربان بودن با خود

مهربان بودن با خود برای احساس شادی بیشتر

اکثر مردم تصور می کنند که مهربان بودن با خود به معنای دلسوزی نسبت به خود است. اگرچه این مفهوم نیز مطمئناً بخشی از مهربان بودن با خود است، اما به خودی خود شامل روشی برای ارتباط با خود است، به گونه ای که به شما اجازه می دهد تا از نظر عاطفی انعطاف پذیرتر […]