آرشیو برچسب های: مهارت گوش دادن

تقویت مهارتهای گوش دادن در فروشندگی

گوش دادن توانایی دریافت و تفسیر دقیق پیام ها در فرآیند ارتباط است. گوش دادن را نباید با شنیدن اشتباه گرفت ، چرا که دو کلمه متفاوت با دو معنی متفاوت هستند. چند نکته ای که من در این مدت طی مطالعاتی که داشتم را در این مقاله برجسته کرده ام که خواندنش خالی از […]