آرشیو برچسب های: منافع محصول

6 راه برای نشان دادن منافع محصول به جای ویژگیهای آن

مشتریان هرگز به دلیل ویژگی های محصول خرید نمی کنند. آنها خرید می کنند زیرا برخی از “منافع” آن ویژگی ها را درک می کنند.یعنی باید به آنها نشان دهید که منافع حاصل از خرید محصول شما چیست. متأسفانه ، بیشتر پیام های فروش و بازاریابی در مورد ویژگی ها صحبت می کنند و درک […]