آرشیو برچسب های: مقابله با استرس

نحوه شناسایی و کاهش استرس

استرس

استرس بخشی از زندگی روزمره است و با حضور در این دنیای ارتباطات بیشتر می شود، که می تواند تبدیل به یک مشکل شود. زیرا انواع مختلفی از تأثیرات جسمی و روانی منفی منجر به یک زندگی پر استرس وجود دارد. در این مقاله به برخی از دلایل استرس و اثرات منفی ناشی از آن، […]

روش های مقابله با استرس

غالباً وقتی افراد با یک وضعیت جدید و استرس آور مانند شغلی چالش برانگیز، تغییر سبک زندگی، و مشکلی دشوار در روابطشان که مرتب کردن اوضاع برای آنها مدتی طول خواهد کشید، روبرو می شوند، احساس درماندگی کرده و بر این باورند که برای مدت طولانی با این شرایط پر فشار درگیر خواهند بود. افرادی […]