آرشیو برچسب های: مغز مشتری

همزمانی عصبی و تاثیر آن در بازاریابی

اصل نورومارکتینگ:همزمانی عصبی یا شباهت عصبی به اثبات رسیده است که اثربخشی برنامه های ارتباطی و طراحی بسته بندی را بسیار پیش بینی می کند. کاربرد:تحقیقات نورومارکت از اقدامات فردی فراتر خواهد رفت و شامل شباهت کلی بین پاسخ دهندگان است. دقیقا چه چیزی باعث می شود ارتباط “کارساز” شود؟ وارتباط موفق از نظر مغز […]