آرشیو برچسب های: مطالعه عملکرد مغز

استفاده از عامل کنتراست پاک شونده در مطالعه مغز

یکی از جنبه های چالش برانگیز مطالعه مغز این است که دسترسی به اندام های زنده بسیار دشوار است. سیگنالی که می تواند به دانشمندان در درک بهتر افکار، احساسات و رفتار کمک کند، در عمق فرو رفتگی جمجمه رخ می دهد. در حالی که تکنیک های تصویربرداری عصبی مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی fMRI […]