آرشیو برچسب های: مصاحبه انگیزشی

4 مرحله مصاحبه انگیزشی که باعث ایجاد تغییر می شود

مصاحبه-انگیزشی

کمی به این مسأله فکر کنید: درمانگران به بیماران کمک می کنند تا بر بیماری روانی غلبه کنند، مربیان به مراجعین خود در حل مشکلات کمک می کنند، متخصصان پزشکی به بیماران کمک می کنند تا زندگی سالمی داشته باشند، و مدیران یک حرفه کارمندان خود را تشویق می کنند تا در جهت رسیدن به […]