آرشیو برچسب های: مساله محور

محصول محور یا مساله محور؟فروش به سبک سمت نو

در دنیای فروش این روزها به نظر میرسد بیشتر فروشنده ها رقابتی شدید را برای فروش محصولات و خدماتشان به مشتریان احتمالی آغاز کرده اند. ما فکر میکنیم که دوره فروش به سبک محصول محور بودن دیگر کاربردی ندارد.اگر یادتان باشد گفتیم که اولین قانون در مورد فروش این است که سعی کنید شبیه فروشنده […]