آرشیو برچسب های: مذاکره کننده

چرا مهارت های مذاکره فروش مهم است و چگونه می توان آنها را ارتقا داد

مهارتهای مذاکره

قبل از اینکه به دنیای مهارت های مذاکره بپردازیم ، اجازه دهید ابتدا یک سوال سریع از شما بپرسم. آیا زمانی را که بچه بودید و می خواستید در خانه یکی از دوستان خود بمانید به خاطر دارید؟ ممکن است از والدینتان خواسته باشید که به شما اجازه دهند تا شب را بمانید و فردا […]

5 دلیلی که باعث میشود فروشندگان مذاکره کننده حرفه ای نباشند

مذاکره یک بخش اساسی در حرفه فروشندگی است. مهم نیست که شما چه کسی هستید و چه چیزی را می فروشید ، از شما خواسته می شود با خریداران مذاکره کنید. هر نویسنده ای از هر کتاب در مورد مذاکره سریع می گوید که در تجارت و زندگی ، همه چیز در حال مذاکره است […]