آرشیو برچسب های: مذاکرات فروش

چرا مهارت های مذاکره فروش مهم است و چگونه می توان آنها را ارتقا داد

مهارتهای مذاکره

قبل از اینکه به دنیای مهارت های مذاکره بپردازیم ، اجازه دهید ابتدا یک سوال سریع از شما بپرسم. آیا زمانی را که بچه بودید و می خواستید در خانه یکی از دوستان خود بمانید به خاطر دارید؟ ممکن است از والدینتان خواسته باشید که به شما اجازه دهند تا شب را بمانید و فردا […]

7 اصل موثر در مذاکرات فروش برای موفقیت بیشتر

نتایج “برد-برد” را فراموش کنید و برای برنده شدن بازی را شروع کنید. این وظیفه شما به عنوان یک متخصص فروش است ، برای تیم خود بجنگید تا برنده شوید. چند راه حل یکپارچه در فروش وجود دارد و مذاکره نیز از این قاعده مستثنی نیست. پیچیدگی مذاکره با شرایط تغییر می کند. مذاکرات فروش […]