آرشیو برچسب های: مدیریت فردی

تعیین اهداف برای بهبود فردی

مسیرهای زیادی برای بهبود فردی وجود دارد. از فردریش نیچه نقل شده است که: “آنچه ما را نمی کشد، ما را قویتر می کند”، و این مطلب می تواند کاملاً درست باشد. اما چالش هایی که تقریباً ما را نابود می کنند، تنها مسیر بهبود فردی بیشتر نیستند. تعیین اهداف برای بهبود فردی خود می […]

مدیریت تمرکز و عدم تمرکز

توانایی تمرکز کردن عامل اصلی رسیدن یک فرد به تعالی و پیشرفت است. تکنیک های تمرکزی مانند فهرست انجام کارها، جداول زمانی و تقویم های یادآوری، همگی به افراد کمک می کنند تا در کار خود ثابت قدم باشند. کمتر کسی در این مورد اختلاف نظر دارد، و حتی اگر این گونه باشد، شواهدی وجود […]

از خودآگاهی تا مدیریت فردی

همه ما می دانیم که یک رهبر برای تأثیرگذار بودن، به خودآگاهی، یعنی درک نقاط قوت، نقاط ضعف، احساسات، افکار و ارزش ها و همچنین تأثیر خود بر روی اطرافیان نیاز دارد. اما این تنها نیمی از داستان است. خودآگاهی بدون مهارتی به همان اندازه مهم به نام مدیریت فردی بی فایده است. یکی از […]