آرشیو برچسب های: مدیریت زمان

تعیین اهداف برای بهبود فردی

مسیرهای زیادی برای بهبود فردی وجود دارد. از فردریش نیچه نقل شده است که: “آنچه ما را نمی کشد، ما را قویتر می کند”، و این مطلب می تواند کاملاً درست باشد. اما چالش هایی که تقریباً ما را نابود می کنند، تنها مسیر بهبود فردی بیشتر نیستند. تعیین اهداف برای بهبود فردی خود می […]

بلوک بندی زمانی در طول روز برای افزایش بازدهی

همه انسان ها در طول روز به نوعی مشغول هستند. برخی از آنها به طور تمام وقت سر کار می روند، برخی دیگر دور کاری می کنند، و یا ممکن است خانه دار باشند و از فرزندان خود مراقبت کنند. به هر حال، همه این افراد با هر شغلی، به یک روش موثر برای مدیریت […]