آرشیو برچسب های: مدل DISC

4 تیپ شخصیتی مشتری که هر فروشنده ای باید بداند

حتی بدون درک این موضوع، ممکن است فروشندگان شما با استفاده از رویکرد ارتباطی اشتباه ، خریداران بالقوه را از خود دور کنند. هر خریدار از سبک شخصیتی منحصر به فردی برخوردار است و هنگام فروش به روشی خاصی ، احساس راحتی و نزدیکی بیشتری خواهد داشت. از طرف دیگر ، هنگامی که فروشنده های […]