آرشیو برچسب های: مدل ذهنی

روانشناسی استراتژی های تصمیم گیری

ما انسان ها می بایست هر روزه تصمیمات بزرگ و کوچک بسیاری بگیریم. برای صبحانه چه چیزی خواهید خورد؟ چه ساعتی دوست خود را برای خوردن شام ملاقات خواهید کرد؟ چه دانشگاهی را برای تحصیل انتخاب می کنید؟ تصمیم دارید چه تعداد فرزند داشته باشید؟ تمامی این اقدامات بر مبنای استراتژی های تصمیم گیری هستند. […]