آرشیو برچسب های: مثبت گرایی سمی

تأثیرات مثبت گرایی سمی در روابط بین فردی

مثبت گرایی سمی

مثبت گرایی سمی به این معناست که فرد همیشه ذهنیت مثبتی داشته باشد و فقط احساسات و افکار مثبتی را بروز دهد، خصوصاً در مواقعی که با دشواری ها روبرو است. این روش آسیب زننده است. زیرا احساساتی را که مثبت نیستند، نادیده گرفته و نمی پذیرد. مثبت گرایی سمی تشویق درست در زمان مناسب […]