آرشیو برچسب های: لوگو

تاثیر رنگ لوگو بر تصویر برند در اذهان مصرف کنندگان

لوگوی تجاری می تواند پیام هایی را که شرکت امیدوار است منتقل کند ، در خود داشته باشد. در حالی که اجزای زیادی از یک لوگو وجود دارد (به عنوان مثال شکل ، اندازه ، فضا و غیره) ، رنگ تأثیر جالبی در واکنش مصرف کننده دارد. رنگ لوگو عنصری اساسی است که بر طراحی […]