آرشیو برچسب های: قابلیت اتصال

قابلیت اتصال در مغز

افکار، احساسات و اعمال ما در اثر عبور سیگنال های الکتریکی از یکی به دیگری بوجود می آیند. در مقیاس بزرگتر، نورون ها در ساختارهای پیچیده در سراسر مغز به هم پیوند می خورند. به عبارت دیگر، مغز انسان شبکه ای از شبکه هاست. یک سیستم پیچیده و یکپارچه که عملیات را بین میلیاردها واحد […]