آرشیو برچسب های: فیدبک

هنر بازخورد یا فیدبک گرفتن از مشتری

هنر بازخورد گرفتن از مشتری

به عنوان یک انسان ، ترس ما از طرد شدن از تکامل ما ناشی می شود. با این حال ، اگر با درخواست بازخورد از مشتریان خود با ترس از رد شدن روبرو نشوید ، می توانید موفقیت بیشتری را رقم بزنید. چالش پذیرش انتقاد یکی از بزرگترین درسهایی که تاکنون در کار خود آموخته […]

یک کلمه کشنده در فیدبک یا بازخورد:”خوب”

توانایی الهام بخشیدن به مشتریانتان برای به اشتراک گذاشتن تجربیات واقعیشان با شما بسیار مهم است. حتی مهمتر از این که احساس می کنند واقعاً به آنها گوش می دهید. مدتی قبل برای اینکه دلی از غذا در بیاوریم به همراه چند نفر از دوستان به یکی از رستورانهای سنتی شهر رفتیم. بیشتر از اینکه […]