آرشیو برچسب های: فکر کردن

نکاتی مفید برای تغییر تفکر منفی

تفکر منفی به ایجاد اضطراب در موقعیت های اجتماعی و عملکردی کمک می کند. بیشتر روش های درمانی برای اضطراب اجتماعی شامل بخشی است که به تبدیل الگوهای فکری منفی به روش های مفیدتر و مثبت تری از بررسی موقعیت ها اختصاص دارد. کلید تغییر افکار منفی این است که بفهمید هم اکنون چگونه فکر […]

هنگام فکر کردن چه اتفاقاتی در بدن و مغز شما می افتد

هنگام فکر کردن چه اتفاقی در بدن شما می افتد؟ ممکن است فکر کنید پاسخ به این سوال ساده است: افکار فقط کلماتی در مغز شما هستند که باعث می شوند شما کاری انجام دهید، درست است؟ در حقیقت، این سوال دانشمندان را برای دهه ها آزار داده، و پاسخ دقیق آن هنوز موضوعی برای […]