آرشیو برچسب های: فنگ شویی

اتاق خواب ایده آل خود را مطابق فنگ شویی طراحی کنید

فنگ شویی، هنر باستانی چینی در تنظیم فضای زندگی، مبتنی بر بسیاری از اصول مشابه روش های درمانی جایگزین مانند طب سوزنی است. هدف فنگ شویی به حداکثر رساندن جریان چی (انرژی یا نیروی حیات) در محیط برای رسیدن به حداکثر امنیت و بهره وری است. اندیشیدن در مورد نحوه چیدمان و استفاده از اتاق […]