آرشیو برچسب های: فرایند فروش

4 اشتباه بزرگ در فرایند فروش

اغلب به فروشندگان گفته می شود که برای دستیابی به اهداف فروش خود نیاز به شبکه سازی و ایجاد روابط ، کمک به مشتریان بالقوه در تصمیم گیری یا تأیید تعهدات مشترک دارند. جمع بندی همه اینها فرآیند فروش است که شامل وظایفی است که در بالا ذکر شد. این موضوع شامل آنچه که مدیر […]

4 مرحله در طراحی یک فرایند فروش

فرایند فروش مرکز اصلی همه چیز در فروش است – با اشتباه گرفتن آن می توانیدباعث وارد آمدن شوک به کسب و کارتان شوید. وجود خلا در فرایند به این معناست که فروشندگان دائماً مسیر را به اشتباه پیموده و ، چرخه های فروش در این فرایند اشتباه گیر کرده و لنگ میزنند ، و […]