آرشیو برچسب های: فرآیندهای شناختی

سوگیری شناختی چیست

سوگیری شناختی یک خطای سیستماتیک در تفکر است، و هنگامی که افراد در حال پردازش و تفسیر اطلاعات در جهان پیرامون خود هستند، بر تصمیمات و قضاوت های آن ها تأثیر می گذارد. مغز انسان قدرتمند است، اما محدودیت هایی دارد. سوگیری های شناختی اغلب نتیجه تلاش مغز فرد برای ساده سازی پردازش اطلاعات است. […]

استراتژی های رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی نوعی روان درمانی است که به افراد کمک می کند تا یاد بگیرند چگونه الگوهای فکری مخرب یا ناراحت کننده ای را که بر رفتار و احساسات آن ها تأثیر منفی دارند، شناسایی کرده و تغییر دهند. رفتار درمانی شناختی بر تغییر افکار منفی خودکار متمرکز است که می تواند منجر به […]

شناخت و انواع فرآیندهای شناختی

شناخت اصطلاحی است که به فرآیندهای ذهنی مربوط به کسب دانش و درک مربوط می شود. فرآیندهای شناختی شامل تفکر، دانستن، به خاطر سپردن، قضاوت و حل مسئله است. این فرآیندها عملکردهای سطح بالایی از مغز بوده، و شامل زبان، تخیل، ادراک و برنامه ریزی است. روانشناسی شناختی رشته ای از روانشناسی است که نحوه […]