آرشیو برچسب های: غلات صبحانه

نورومارکتینگ و نقش آن در کمک به موفقیت ETi در ترکیه

دسته غلات در ترکیه ، به دلیل عادت های ثابت صبحانه ، یک دسته جدید و در حال رشد است که میزان نفوذ و مصرف خانگی آن پایین است. ETi ، یکی از بزرگترین برندهای میان وعده ، تغییر تقاضا به سمت این دسته را مشاهده کرده است. اتی قبلاً یک برند در گروه غلات […]