آرشیو برچسب های: عطر

استفاده از عطر در تبلیغات و نتایج شگفت انگیز آن

مطالعه کمی در مورد عطر به عنوان تبلیغات آیا عطر و بوی موجود در یک محیط می تواند در مقایسه با رقبای آن برای برند تبلیغاتی ، یادآوری برند و شناسایی محصول تفاوتی ایجاد کند؟ مطالعه اخیر توسط دکتر Pere Navalles ، مدیر برنامه کارشناسی ارشد بازاریابی عصبی در دانشگاه خودمختار بارسلونا ، مفاهیم علمی […]